Veritabanı Yönetim Sistemi

enibra İnsan Oracle veritabanı üzerinde çalışmaktadır. Tüm süreçler veritabanı prosedür ve fonksiyonları üzerine inşa edilmiştir.


XML ve XSL Teknolojileri

Devamlı güncelleme gerektiren dinamik yapılı web siteleri, kurumların izleyicilerine verdiği önemin en önemli göstergesi. Tümüyle dinamik içerikli bir web sitesiyle kurum kimliğini İnternet ortamında da güçlü kılmak isteyen kurumların başvurduğu en güçlü ve en güvenilir yöntem ise XML teknolojisi.


XSL Tabanlı Geliştirmenin Faydaları


İçeriğin görünümden ayrı tutulması

Devamlı güncelleme gerektiren dinamik yapılı web siteleri, kurumların izleyicilerine verdiği önemin en önemli göstergesi. Tümüyle dinamik içerikli bir web sitesiyle kurum kimliğini İnternet ortamında da güçlü kılmak isteyen kurumların başvurduğu en güçlü ve en güvenilir yöntem ise XML teknolojisi.

ASP, JSP veya PHP gibi konvansiyonel web teknolojilerinden XML bazlı web uygulamalarına geçiş sanıldığı kadar zor ve sancılı değil. Yeni nesil internet tarayıcıları XSLT yapabilme yeteneğine sahipler. XML ve bir defalığına XSL dosyası web sunucusundan alındıktan sonra bir browser kullanıcıya gösterilecek olan HTML dokümanını kendisi üretebilir. Web sunucular artık her bir istekte bulunan kullanıcı için HTML sayfası üretmek zorunda olmadıkları için iş yükleri önemli ölçüde azalmıştır.


Sunucu Yükündeki Azalma

Konvansiyonel teknolojilerde veritabanı bağlantılı dinamik sayfalar her istek sonrasında sunucu üzerinde üretilir ve isteği yapmış olan tarayıcıya gönderilirler. Bu ise özellikle yüklü sitelerde işlemciyi oldukça yoran bir görevdir.

Yeni nesil tarayıcılar XSLT yeteneği ile donatılmıştır. Yani XML ve XSL dosyalarını birleştirerek HTML sayfalarını kendileri üretebilirler. Artık sunucular HTML sayfasını üretmekten sorumlu olan tek birim değildir.

Sunucu bir dinamik sayfanın gösterimi için bir istek aldığında, HTML sayfasını üretmeden sadece programlar tarafında üretilmiş olan XML dosyasını tarayıcıya gönderir. Tarayıcı XML dosyasını aldıktan sonra, ilgili XSL dosyasını bir defaya mahsus sunucudan alır ve bu iki dosyayı XSLT adı verilen işleme tabi tutarak HTML sayfasını üretir.

XML ve XSL teknolojisini kullanan sunucular bu şeklide aynı işlemci gücü ile çok daha fazla isteği karşılayabilirler.


Ağ Trafiğindeki Azalma

Sunucu tarafından üretilmiş tarayıcıya gönderilen bir HTML sayfasının boyutu, sunum bilgisinin veri boyunca tekrarlanması nedeniyle, oldukça büyük olabilir ve ağ trafiğine negatif etkide bulunabilir.

Oysa XML ve XSL teknolojisinde olduğu gibi sadece içeriğin XML olarak tarayıcıya gönderilmesi durumunda bu ağ üzerinden gönderilen bilgi miktarı 5 ila 10 misli azalacaktır.