enibra İnsan Nedir?

enibra İnsan şirketlerin özel personel yönetmeliklerine ve iş kanununa uygun olarak tüm insan kaynakları süreçlerini yönetebildikleri bir sistemdir.


İçeriğinde hangi konular yer alır?

Sistem

 • Temel Modüller (Organizasyon, Özlük ve ePersonel)
 • İşe Alma
 • Zaman Yönetimi (Puantaj, İzin Yönetimi)
 • AR-GE Yönetimi
 • Ücretlendirme Paketi
  • Bordro (Avans, Maaş, Kıdem, İhbar, Harcırah)
  • Bütçe Hazırlama
 • İdari İşler Paketi
  • Güvenlik Modülü
  • Servis Yönetimi
  • Yemekhane Yönetimi
  • Zimmet Yönetimi
 • HES Modülü
 • Personel Gelişimi Paketi
  • Eğitim Yönetimi
  • Performans Değerlendirme
  • Zamanlı Değerlendirme (Denem Süresi Değerlendirmesi)
 • Denetim Modülü
 • Revir

Ana modüllerinden meydana gelir. Tüm modüller birbirleri ile entegre olarak çalışır.


Genel olarak öne çıkan özellikleri nelerdir?

Çok şirketlilik

Birden çok şirketin İnsan Kaynakları yönetimi yapılabilir. enibra İnsan bir Holding merkezine yerleştirildiğinde tüm şirketlerin İnsan Kaynakları yönetimini bir elden yapabilir, konsolide raporlar hazırlayabilir.

Güçlü ve işlevsel güvenlik

Kullanıcı yetkileri hem işlem bazında hem de bölge bazında sınırlandırılabilir. Kullanıcılar yalnızca yetkili oldukları bölgenin bilgilerini yönetebilir. Bu bölgeler şirket, işyeri veya personel grupları olabilir.

Sınırsız kullanıcı özelliği

Kullanıcı sınırlaması yoktur. Müşteri ilave bir bedel ödemeden istediği kadar kullanıcı tanımı yapıp kullanabilir.

Parametriklik özelliği

Sistem parametrik bir yapıya sahiptir. Yetkili kullanıcılar enibra rehberliği ile bu parametreleri firmalarına göre özelleştirerek kullanabilirler. Örneğin, 0,06 olan damga vergisi oranının olası bir değişiminde kullanıcılar enibra ekibine ihtiyaç duymadan yeni değeri tarihçesi ile birlikte tanımlayıp kullanabilirler.

Esneklik özelliği

enibra İnsan esnek bir yapıdadır. Esneklikle parametrelerin tanımlanabilirliği kastedilir. Örneğin Yetkili kullanıcılar firmalarına özel olarak sayısız gelir ve kesinti kalemini diledikleri açıklamaları kullanarak yaratabilirler. Kullanıcılar tarafından yaratılmış bu kalemler sanki programın tasarım aşamasında varmışcasına raporlarda yer alırlar.

Açık sistem özelliği

enibra İnsan açık bir sistemdir. Müşteri firmanın kullandığı diğer veri sistemleri ile kolaylıkla entegre edilir. Entegrasyon çalışmalarında enibra çalışanlarının rehberliği için ilave bedel ödenmez. Örneğin Firmanın muhasebe sistemi ile yapılması gereken entegrasyon için gereken uçlar sistem içinde hazır halde bulunmaktadır. Benzer şekilde personellerin banka hesaplarına para aktarımı için ayrıca bir programa ihtiyaç duyulmaz.

Döviz kullanım imkanı

Yabancı para birimleri ile çalışabilme imkanı vardır. Personellere uygulanacak her türlü gelir veya kesinti kalemini yabancı para birimleri ile tanımlama imkanı vardır. Sistem tahakkuk tarihlerinde çevrimleri otomatik olarak yapar.

Tarihçe özelliği

enibra İnsan birçok veriyi tarih aralıklarında saklar ve yönetir. Bu özellik kullanıcıların geçmiş dönemlerdeki bilgileri kolaylıkla izlemelerine ve raporlamalarına olanak tanır. Örneğin, personellerin işe girdiklerinden beri her ücret belirleme döneminde hangi ücretlerle çalıştıkları, Bilgi İşlem Departmanlarına başvurulmadan bir iki tıklamayla izlenebilir.

İzlenebilirlik özelliği

Sistem kullanıcıların değişikliğe neden olan tüm işlemlerini kaydeder ve yine kullanıcılar tarafından izlenebilir kılar. İzleme açıklamaları son derece detaylıdır. Örneğin, hangi kullanıcı ne zaman (Tarih saat, dakika) hangi personelin ücretini ne şekilde değiştirmiş sorusunun cevabı alınabilir. Bu izleme kayıtları yetkili kullanıcılar tarafından bile silinememektedir.

İşlem tabanlı yapı

Özellikle tarihçeli tutulan bilgilerde kullanıcıların kayıtlar üzerinde değişiklik yapmasına izin verilmez. Bunun yerine yeni bilgi ekleme veya sonlandırma işlemleri kullandırılır. Kullanıcılar bu işlemleri kullanarak sisteme gereken talimatı iletmiş olurlar. Sistem aldığı işlem parametreleri ile talebin uygunluğunu denetler eğer bir engel yoksa işlemi gerçekleştirip sonuçları kullanıcıya bildirir. Eğer bir engel varsa bu engelin ne olduğunu da yine kullanıcıya bildirir ve kullanıcıyı yönlendirir. Böylelikle kullanıcıların yanlışlıkla hatalı veri işlemeleri önlenir.

Sıfır veri tekrarı

Sistemin tüm modülleri bütünleşiktir. Bir modülün içeriği başka bir modülde tekrar girilmez, olası tutarsızlıkların önüne geçilmiş olur. Bu sayede insan emeği ve zaman daha verimli kullanılabilir.

İnsan temelli yapı

Sistem, temelinde personeli değil insanı alır. Bir insan çalışan olabileceği gibi, bir aile ferdi, başvuruda bulunmuş biri, eğitim alınan kurumun eğitimcisi, v.b. olabilir. Bu şekilde firmanızda çalışan bir karı kocanın çocuğu için yalnızca bir insan kaydı yapılır. Benzer şekilde firmanızda çalışıp askere giden bir personelin tekrar firmaya alınması durumunda bu kişinin özlük bilgileri tekrar işlenmez, önceki kaydı aktifleştirilir. Bazı firmalar ihaleler ile iş hacimlerini genişletirler. Örneğin belediyelere taşeron olarak hizmet veren firmalar üç beş aylığına yüzlerce personeli işe alıp sözleşme sonunda işten çıkarabilirler. Bu durumda personellerin işten çıkarılması ve yeniden başka bir iş için işe alınmaları son derece pratik bir şekilde yapılır.