About Enibra Human Resources Software

"enibra" is modular software. Although it needs basic modules to work, you can choose all modules except the basic module according to your needs.

You can find detailed information about the modules below.


Modules

Basic Modules

Basic Modules form the core of the system and any module must be used.

Features of the Software Module

A central HR Management can manage the Human Resources processes of all companies under a single system.

The Human Resources Management determines which user can see the personnel information of which companies and for which transactions they can be authorized.

All information about a person important to Human Resources can be recorded and reported. In addition, personnel documents are recorded and used from the Personnel File System.

You can save the information of the recruited and terminated personnel in the SGK System without entering the SGK System.

The personal data of the personnel leaving the job are automatically blacked out by the system in accordance with the KVKK.

With ready reports such as Number of Personnel, Turnover, Norm Staff, Organization Chart, our users can use excel and so on. They don't need programs.

Software Screenshots

Time Management Module

It is the module that manages all the time information of the personnel.

Features of the Software Module

Enibra Sistemi kendi PDKS Donanımı ile online bilgi akışı sağlar. Personel PDKS Terminalinden geçer geçmez bilgileri İK Puantörlerinin ekranlarına yansır.

Online geçiş kontrolü ile personellerin yalnızca yetkili oldukları alanlara geçişine izin verilir. Yetki yönetimi İK Yönetimi tarafından yapılır.

AR-GE, Yemekhane, Bilgi İşlem, vb. özel alanlara kimlerin, ne zaman giriş yaptığı ve bu alanlarda ne kadar zaman geçirdiği raporlanabilir.

Günlük puantaj kontrolleri ve tamamlama işlemleri için çok güçlü ekranlar bulunur. 1000 civarında personeli olan bir fabrikada puantörün günlük puantaj işlemleri 15 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanabilir.

Hastalık raporları her gece otomatik olarak Sağlık Bakanlığının Sisteminden alınır. Puantörleriniz rapor evrakını işlemekle vakit kaybetmez.

Her personel kendi izin bilgilerini ePersonel Uygulamamız üzerinden görür ve talepte bulunur. İzin talepleri İK Yönetimince belirlenmiş imza rotasını takip ederek kişilere elektronik posta ile bildirilir. Yöneticiler elektronik posta üzerinden onaylama veya reddetme yapabilirler.
Onaylanan talepler otomatik olarak sistem tarafından günlük puantaj kayıtlarına işlenir. Puantörler izin evrakını sisteme işlemek için zaman kaybetmezler.

Fazla mesai planlaması ekip yöneticileri tarafından toplu liste yöntemiyle yapılıp sistem üzerinden onaya sunulabilir. Fazla mesainin onaylanması sonucunda sistem, mesaiye kalan personelin giriş çıkış saatleriyle hesapladığı fazla mesai saatini, onaylanan belge ile karşılaştırıp onaylar, puantöre mesai onaylama işi bırakılmaz.

Fazla mesai planlanamıyorsa, sistem fazla mesai yapmış personelini, yöneticileri bazında gruplayarak listeler ve listelerin onaylanması için ilgili yöneticilere elektronik posta gönderir.

Gece zammı uygulaması varsa sistem gece zamlarını otomatik olarak hesaplar.

Beklenen vardiyasının dışında bir vardiyaya gelen personelin vardiyası, sistem tarafından otomatik olarak değiştirilerek puantöre iş bırakılmaz.

Yıllık izin hakedişleri her gün otomatik olarak sistem tarafından hesaplanır. Sisteme bakan tüm personel güncel yıllık izin bakiyesini görür.

Yıllık izin hakedişi için İş Kanunu dışında tablolar kullanılabilir. Örneğin Toplu İş Sözleşmesi gereğince sendikalı personel için farklı izin hakları verilmiş olabilir.

Personelin grev, ücretsiz doğum izni gibi nedenlerle uzun süreli işe devam etmemesi durumlarında sistem yıllık izin hakediş tarihini otomatik olarak öteler.

Apart from the annual paid leave entitlement, the Paid Excuse Leave Right may also be granted. The system uses this right by checking it on a yearly basis.

At the end of the month, monthly payroll data can be created in a minute or two by pressing a few buttons. While the monthly payroll data is being generated, many processes such as weekly equalization, make-up work, excused leave are done automatically by the system.

Software Screenshots

Pricing Module

Features of the Software Module

Salary Accrual

İK Kullanıcısı dilediği kadar ek gelir kalemi tanımlayabilir. Üstelik bu çalakalem olarak tanımlanan bu gelir kalemleri, tüm hazır ve kullanıcı tanımlı dinamik raporlarda, kullanıcılarımızın tanımladığı şekilde görünür.

Benzer şekilde özel kesinti kalemleri de İK Kullanıcıları tarafından serbestçe tanımlanır ve raporlanır.

Yemek parası, yol parası, yakacak parası, kasa tazminatı, ustalık tazminatı vb. tüm periyodik ödeneklerinizi ister saat ücretine bağlı olarak ister tutar olarak ister kıstelyevm usulüyle kolayca tanımlayabilirsiniz. Üstelik her birinden yararlanacak personel grubunu ayrı ayrı belirleyebilirsiniz.

Sistem İkramiye tanımı için de esnek ve parametrik bir yapı sunar. Her 75 saat, üç ayda bir 225, vb. birçok farklı hesaplama yöntemi kolayca tanımlanabilir.

Hem ek gelirler (prim vb.) hem de özel kesintiler sisteme bir excel belgesi kullanılarak topluca yüklenebilir.

Periyodik Maaş Avansı veren firmalar için kullanıcılar, ay ortasında birkaç tuşa basarak yüzdeli maaş avansı veya önceden kişi bazlı belirlenmiş bir tutar ile toplu avans kaydı oluşturabilir.

Sistem İcra Kesintilerini, aynen dosyasında yazıldığı şekilde her maaş tahakkukunda otomatik olarak hesaplayıp keser. Her ay kullanıcıların tutar girmesine gerek olmaz. İcra kapandı vb. yazılar sistemden hazır halde alınabilir.

Çalışanlar ePersonel üzerinden kağıt kullanmadan Maaş Avansı veya Uzun Vadeli Borç Talebi yapabilir.

Maaş tahakkuku işlemleri istenirse bir personel için istenirse belirli bir personel grubu için yapılabilir. Maaş tahakkuku işlemi 1000 personeli olan bir şirket için yaklaşık 2 dakika sürer.

Tüm teşvikler için sistem personel uygunluk kontrolü yapar. Örneğin 6111 kanununa kayıtlı bir personelin o ay yeter sayısı olmadığı için 5510 kanunu ile bildirilmesini sistem otomatik olarak yapar. Sistem sonraki ay tekrar kontrol yapar ve uygunluğa göre personeli 6111 numaralı kanundan bildirebilir. Yararlanma süresi dolan kanunlar için sistem personeli otomatik olarak 5510 numaralı kanuna kaydeder.

MuhSGK belgesini birkaç tuşa basarak sistemden alır, Maliye Bakanlığının Programına manuel işlem yapmadan yüklersiniz.

Personele yapılacak ödemelerde bankanızın vereceği excel belgesine ihtiyaç duymazsınız. Birkaç tuşa basarak saniyeler içinde banka talimatı belgesini sistem içinde oluşturur ve bankaya yine sistem üzerinden elektronik posta ile gönderirsiniz.

BES Ödemeleri için tahsilat raporunu birkaç tuşa basarak sistemden alabilirsiniz.

Muhasebe sisteminize bordro tahakkuk fişi entegrasyonu da, sistem içinden birkaç tuşa basarak yapılır. Enibra ilgili fiş belgesini muhasebe sisteminize uygun olarak hazırlar. Kullanıcımız da bu belgeyi muhasebe sistemine yükleyerek entegrasyonu tamamlar.

Ay sonu işlemlerinin tamamı 2 saat gibi kısa bir sürede tamamlanır. Bu süre içinde enibra kontrol algoritmaları kullanılarak, problemli tahakkuk var mı, hangi konulardan dolayı problem var raporlanır. Kullanıcılarımızın onlarca rapor çekerek kontrol yapmasına gerek olmaz.Kıdem ve İhbar Tazminatı

İş akdi sonlandırılmış bir personelin kıdem ve ihbar tazminatı tahakkuku sistem tarafından otomatik olarak yapılır.

Even if the employment contract has not been terminated, the Severance and Notice Pay Accrual for a personnel can be calculated from within the system by pressing a few buttons and a compass document can be obtained.

The seniority load report can be easily obtained by pressing a few keys. In addition, severance provisions can be calculated by the system and integrated with the accounting system.Allowance Accrual

The travel information of the personnel is processed on a form and the per diem accrual is calculated with a few keystrokes. According to your company regulation, per diems and all conditions can be easily defined by HR Officers. .

Software Screenshots

R&D Module

Manages SSI Incentives and Fiscal Incentives on the basis of R&D Projects.

Features of the Software Module

R&D Projects and Work Packages related to these projects are defined with the period intervals they are active. R&D Personnel are defined in which projects and how much weight they work.

The R&D Unit arranges the special R&D Payroll. This scoring information is created by the enibra System, if necessary, the R&D Officer makes changes in the scoring.

R&D Items (R&D Normal Work, R&D Weekly Holiday, R&D General Holiday and R&D Annual Leave) are special items and differ from normal payroll items.

Personnel working within the scope of R&D are not given a second payroll. Employees can control their income and expenses holistically within a wage calculation slip.

The system automatically calculates the law incentives numbered 5746 and 15746 during salary accrual.

Similarly, tax incentives are automatically calculated by the system during salary accrual.

For our customers who show their R&D expenses on a project basis in Accounting Systems, a special development study is carried out to ensure that the accounting slip is formed as desired.

Software Screenshots

Flexible Benefits Module

Features of the Software Module

More than one flexible fringe benefit item can be defined under certain categories (Cash, Company Vehicle, Health Insurance, Private Pension, Food Check, Education, Holiday Check, Clothing Check).

The budget can be defined on the basis of both personnel and personnel groups.

When the flexible fringe benefits will be determined is defined to the system by the Human Resources Management. When the relevant period is entered, the system sends an e-mail "Determine Your Flexible Benefits" notification to all personnel whose flexible benefits budget is defined.

Personnel who receive the notification log in to the ePersonel Application and use their budget with their preferred fringe benefits.

As soon as the personnel make their choices, they can see how much net income they will earn during the year, in which months, from a table provided by the system. Accordingly, they may revise their preferences differently.

At the end of the term, Human Resources Management turns off the option option and, with a few clicks of a button, creates flexible fringe benefit items that will be included in the payrolls of the personnel throughout the year.

Budget Module

Features of the Software Module

Bütçe oluşturma işlemi, mevcut sistemin bir klonunu yaratır ve bütçe çalışmalarının bu klon veri tabanında yapılmasını sağlar. Böylelikle hem asıl verilerinizin yanlışlıkla değiştirilmesi veya bütçe için işlenmiş tahmini verilerin temizlenmesi gereği olmaz.

Bütçe ortamı, asıl ortamın tüm işlemlerini barındırdığı için asıl sistemde alınabilen tüm ekranlar ve raporlar bütçe sisteminde de aynı şekilde kullanılabilir. Örneğin her ayın icmal raporları alınabilir, muhasebe entegrasyonları yapılabilir.

İnsan Kaynakları Yönetimi gelecek yıl için Gelir Vergisi Dilimlerini, Asgari Ücreti, SGK Taban Tavan Matrahlarını, Engelli, Aile ve Çocuk Vergi ve SGK İndirimlerini, Kıdem Tazminatı Tavan Tutarını belirleyip sisteme işleyebilir.

Ücret dışında yan hak olarak verilen düzenli gelirler için (Bayram Harçlığı, Kasa Tazminatı, Ustalık Tazminatı, Yemek Parası, Yol Parası, Isınma Yardımı, vb.) tahmini tutarlar işlenir.

Bu kalemlerin hangi aylarda hangi personellere uygulanacağını sistem bilir ve zamanında uygular.

Bütçe gelecek dönemde personel sayısının da değişimini destekler. Bazı personellerinizi işten çıkarabilir veya yeni personeller işe alabilirsiniz. Tüm bu işlemler, asıl sistemdeki gibi ayrıntılı yapılabilir.

Kapatılacak bir işyerinin (şube) veya bölümün (departman) tüm personelinin birkaç tuşa basarak toplu işten çıkışı yapılabilir.

İnsana Kaynakları Yönetimi hangi ay, hangi personeller için ne kadar zam yapacağını belirleyip ilgili aylarda uygulayabilir.

Sistem bütçe tablosunu oluştururken ilgili ayda bulunan tüm personelin maaş ve tazminat (Kıdem ve İhbar Tazminatları) tahakkuklarını yapar, ve bütçe tablosuna müşterimizin belirlediği başlıklar altında yansıtır.

Maaş tahakkukları için her personele aylık puantaj kaydı oluşturmak gerekir. Bunun için sistem ilgili ayın takvimine bakarak kaç iş günü, kaç hafta tatili, kaç genel tatil var bilir ve bu bilgilerle aylık puantaj oluşturur

The structure of the budget table is created by the Human Resources Officer according to the needs of the company. While creating the structure of the table, groupings at the desired depth are defined in the form of main groups and subgroups, and personnel expenses to be included in these groups can be associated according to both personnel's cost centers and collar colors. It is also defined which payroll items (Normal Work Pay, Bonus, Overtime, Heating Assistance, etc.) the group will be associated with.

After the accrual processes for all months are completed, the budget table can be obtained by pressing a few buttons. Next to the determined groups, the table lists all the months, respectively, and gives the annual total at the end.

Cash Flow

Features of the Software Module

HR Management can define all payment items by associating them with any personnel group. For example, Salary Payment to All Personnel on the 1st Day of the Month, Payment of BES Premiums on the 2nd Day, Payment to the Executive Offices on the 10th Day, Regular Advance Payment on the 15th Day, Concise Payment on the 25th Day, etc. when all payments will be made to which personnel group can be defined.

The system provides the following methods for generating overtime.

Let a working hour be formed by the average of the overtime actuals of the last X months.

Whoever worked how many hours in this month last year, that working hour should be taken as a basis.

Enter per person or total overtime hours on the basis of personnel groups in a table. Overtime hours are created by taking the values ??from this table.

Creating the cash flow statement for a company with 1000 Personnel can be completed in under 15 minutes. Before creating the table, the system creates monthly payroll for all personnel for the desired period, creates overtime estimates, and then makes salary accruals. and generates the cash flow statement.

Periodic or annual reports can then be received.

Recruitment Module

Features of the Software Module

One or more requests can be made for a particular position. In order to make the request, a request can be made for a vacant position in the relevant position or for a occupied position in that position. If there is no vacancies in the relevant position, the system automatically directs you to the Norm Staff Request.

In the request information, it can be described as whether or not the candidate features determined by the HR Management.

The request may be made by persons authorized by the HR Management to request personnel.

The approval process of the Personnel Request (who must be approved) is defined by the HR Management.

Pozisyonda boş kadro yoksa veya o pozisyon henüz var olmamış ise Norm Kadro talebi yapılmalıdır.

Norm Kadro Talebinin onay süreci (Kimlerin onayından geçmesi gerektiği) İK Yönetimi tarafından tanımlanır.

Sistem Genel Başvuru adı altında özel olarak bir pozisyonun belirtilmediği bir ilanı barındırır. Bu sayede firmanın personele ihtiyacı olmadığı zamanlarda da adaylar başvuru yapabilirler.

Genel başvuru dışındaki başvurular mutlaka bir pozisyon bilgisi içerir. Pozisyon tarifi yapılırken, Şirket, İşyeri (Şube), Bölüm (Departman) ve Unvan (Görev) bilgileri kullanılır.

İş ilanı hazırlanırken adaydan beklenen nitelik ve yetkinlikler de metin olarak tanımlanabilir.

İlan belirli bir tarih aralığında yayınlanmak üzere ayarlanabilir.

Başvuru formları İnsan Kaynakları Yönetimi tarafından hazırlanır. Formun Özlük, İletişim, Aile, Eğitim, İş Deneyimi formları sabit olarak yer alır ve değiştirilemez. Adayın hangi tercih edebileceği iş alanları, Nitelik ve Yetkinlik Kriterleri ve bu kriterlerin cevap seçenekleri, Özel sorular ve bu soruların cevap seçenekleri, boş bırakılıp bırakılamayacakları bilgisi İK Yönetimi tarafından tanımlanabilir.

Adaylar, Müşterimizin Bilgi İşlem Politikası izin veriyorsa firma dışındayken internet üzerinden formu doldurabilir. Aksi halde adayın firma ağına bağlı bir bilgisayar ile form doldurması sağlanır.

Aday formunu doldurur doldurmaz ilgili posta grubuna sistem tarafından otomatik bir bildirim gönderilir. Bildirimde adayın kısa künyesi yer alır.

Adaylar formalarını doldurduktan sonra İK Formları gözden geçirip görüşme oturumlarını sistem üzerinden planlayabilir. Planlar yapıldıktan sonra adaya sistem üzerinden elektronik posta ile görüşmeye çağrı bildirimi yapılır.

Görüşmeciler için, sistemden bir görüşme formu alınıp doldurulabilir. Kalemle doldurulan bu formlar daha sonra görüşmeci veya İnsan Kaynakları Ekibi tarafından sisteme işlenebilir. Görüşmeciler dilerse bu formu çıktı almadan da direkt olarak görüşme esnasında doldurabilir.

Görüşme notları çalakalem yazılabilir. Ayrıca görüşmecinin aday hakkında Olumlu veya Olumsuz sonucunu seçmesi beklenir.

Adaylar bir veya birden çok sınava veya uygulamalı teste tabi tutulabilir. Bu sınav ve testler enibra Sistemi tarafından sağlanmaz, enibra Sistemi dışı ekipmanlarla yapılır. Enibra Sisteminin bu noktadaki görevi sınav veya test sonucunun işlenmesi ve raporlanmasını sağlamaktır.

Adayın formunda belirttiği referanslarla yapılan görüşmelerin sonucu aday formuna referans notu olarak işlenebilir.

Adaya yapılan iş teklifi için sistemden bir yıllık gelir tablosu alınır. Adayın teklifi kabul etmesi durumunda girilmiş tüm özlük bilgileri Personel ve Özlük Modülüne aktarılır ve SGK Giriş ve diğer işe alım işlemleri için ilgili ekibe sistem üzerinden elektronik posta ile bildirim gönderilir.

Candidates who have not been recruited yet can be queried in a few seconds with very rich filtering tools and potential candidates can be reached. All information recorded in the candidacy process of these candidates can be examined.

In accordance with KVKK, candidate information older than 6 months is automatically blacked out by the system.

Timed Evaluation Module

Features of the Software Module

Modül lisans bedeli içinde müşterimizin bir değerlendirme formu ücretsiz olarak geliştirilip süreci hazırlanır. Bu noktada kanunda da yer aldığı için 2 Aylık Deneme Süresi Süreci ilk form olarak geliştirilir. Ancak müşterimiz 6. ayın sonunda da bir değerlendirme yapılmasını isterse ikinci bir form ve süreç te ek geliştirme yapılarak geliştirilir.

Her firma kendine özgü form yapısıyla ve değerlendirme kriterleri ile süreci yönettiğinden formlar müşteriye özel olarak geliştirilir.

Bu modül ile yalnızca personelin işe devam edip etmeyeceğini karar vermeye yönelik değerlendirmeler yapılmaz. Örneğin müşterimiz işe alınan personelin, işe alma sürecini değerlendirmesi için de bir süreç hazırlatabilir. Önemli olan, belirli bir olayın sonrasında bir zamanın geçmesiyle tetiklenecek bir değerlendirme sürecinin ihtiyaç olmasıdır.

The system notifies the relevant person by e-mail when it is time for evaluation. This notification is repeated by the system every morning. Until the assessment is done.

The person who receives the evaluation notification displays the evaluation form of the relevant personnel from the ePersonel Application and makes the evaluation.

The criteria in the form are developed in line with our customer's request. In some examples, a score is formed with the answers given to the criteria and whether this score will turn into a positive or negative result is determined by the system. The evaluator cannot see the result. Human Resources receives the results and takes the necessary actions.

The evaluator can be a person. However, the signature of more than one person can be found under the evaluation form.

Performance Evaluation Module

Features of the Software Module

For different personnel groups, for example, separate performance evaluation periods for White Collars and Blue Collars can be determined.

Target definition can be done separately by both the supervisor (staff) and the manager.

Goals are submitted to the approval of the other party. Personnel to the manager, and the manager to the personnel. The party that will approve the target can give its approval by revising the target. In this case, the target is submitted to the approval of the other party.

Goal setting work can be done during the performance period (Year-round) if desired. There is no restriction to set only once at the beginning of the period.

A weight (significance factor) is determined for each target. The coefficients do not have to add up to 100.

Dönem sonlarında yetkinlik değerlendirmesi yapılır. Hangi personelde hangi yetkinliklerin hangi ağırlıkta değerlendirileceği, İK Uzmanlarınca sisteme tanımlanır. Tanımlamalar, Unvan Düzeyi, Unvan, Yaka Rengi gibi personel grupları bazında belirlenebildiğinden İK Uzmanlarının kısa zamanda tutarlı bir şekilde bu yetkinlikleri belirlemesi mümkün olur.

Yetkinlik değerlendirmeleri 360 derece yapılabilir. Bir kişi, kendisi, yöneticisi, eş düzey çalışanlar ve astları tarafından değerlendirilebilir.

Personel sayısı yüksek departmanlarda 360 derece yetkinlik değerlendirmesi yapmak güçtür. Çok sayıda değerlendirici, çok sayıda personeli değerlendirmelidir. Kimin kimi değerlendireceğine enibra robotu karar verir ve eşleme listesini hazırlar. Böylelikle İK Uzmanlarının bu konu için minimum vakit harcaması sağlanır. İK Uzmanları bu eşleşmeleri değiştirip farklı eşleşmeler tanımlayabilir.

İK Uzmanları kaç kişi değerlendirmesini tamamlamış, kaç kişinin değerlendirme yapması bekleniyor, sistem üzerinden görebilir. Ayrıca enibra Robotu değerlendirme döneminde henüz değerlendirmesini tamamlamamış kişiler elektronik posta ile hatırlatma yapar.

Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra İK Yönetimi prim hesabını sisteme yaptırır. Prim hesabı için firma yönetiminin bir prim bütçesi vermesi veya çalışanlarının maaşının belirli bir katı formülleriyle prim tutarları hesaplanabilir. Hesaplanan prim tutarlarının, yine İK Yönetiminin belirlediği bir tahakkuk döneminde personelin ek ödeneklerine otomatik olarak aktarılması sağlanır.

Tüm değerlendirmeler sonucunda kişi bazlı veya bölüm (departman) bazlı performans analizleri alınabilir. Performansında düşüş olanlar, yükselenler, en iyi performans gösterenler veya en kötü performans gösterenler raporları alınabilir.

After the results are received, the system lists the personnel that it has benefited from training. Managers can also create training needs.

Training Module

Features of the Software Module

You can create a training subject catalog for both internal trainings that can be given by your company's employees and trainings purchased from outside.

You can upload the training guide documents that your internal trainers can use to the system, so you can provide a standard training with these documents that each trainer can download from the system.

You can categorize education topics into meaningful categories and make category-based reports.

You can mark the legally required trainings and classify them according to the application form of the trainings (Formal, Distance, Company Visit, etc.).

You can define the validity period for the training subjects and get from the system when the training personnel should receive this training again.

By associating each training topic with a specific staff group, you can establish a training topic and staff relationship.

After the training topics are associated with the staff groups, you can create the Annual Training Plan by pressing a few buttons.

In the plan, you can see the number of Requirements, Planned and Realized Personnel by months on the basis of training subjects.

After the training need arises, rough planning or detailed planning can be done. In the rough planning, the place of training, the trainer and the participants are not specified. For example, it is a rough planning that OHS training will be given for Blue Collar Personnel this month. For a detailed planning example, the following people will be trained by this trainer on the following date. Detailed planning requires creating a training activity. It can be associated with a rough plan when creating an activity.

You can define a training activity for a Training Topic by specifying who will be participating on a specific date, at a specific location, by designated trainers.

More than one trainer can take part in the activity.

While determining the trainer, the system checks the eligibility. An instructor is not allowed to be in two different training activities at the same time.

Eligibility checks are also carried out for participants. Eligibility is checked not only whether they are registered or not in another training activity, but also whether the staff is on leave or at rest on the training date.

The cost of the training activity can also be processed in the categories of Tuition Fee, Accommodation, Transportation and Meals.

Eğitim gerçekleşir gerçekleşmez değerlendirme anketleri oluşturulup her bir katılımcının ePersonel Uygulaması üzerinden doldurması için o katılımcıların elektronik posta adreslerine gönderilir. Ayrıca personel ePersonel Uygulamasına girdiğinde Görevlerim kısmında “Doldurmanız gereken eğitim anketleri var” uyarısını görür.

Anketler kağıt kullanılmadan sistem üzerinden doldurulur. İnsan Kaynakları Ekibi kaç kişinin formunu doldurup doldurmadığını izleyebilir.

Anket formlarında yer alacak soru grupları, sorular ve bu soruların cevap alternatifleri İnsan Kaynakları Eğitim Yetkilisi tarafından tanımlanır.

Category or topic based person/hour reports, cost reports, etc. many reports can be taken from the system as tables and graphics ready. In addition, any educational content can be freely listed with User Defined Inquiries.

Security Module

Features of the Software Module

Güvenlik kulübesinde bulunan ekip gelen misafir kayıtlarını bir deftere yazmak yerine sistem üzerine kaydeder. Ziyaret bilgilerinde ziyaret eden kişi veya firma bilgisi, ziyaret zamanı, nedeni, kiminle görüşeceği gibi bilgiler yer alır.

Eğer ziyaret eden birden çok kişi varsa, her bir misafirin bilgisi ayrı ayrı alınıp kendilerine bir misafir kartı teslim edilir.

Misafirin kartı ile geçiş yapabileceği terminaller tanımlıdır. Eğer misafire yemek ikram edilecekse, Güvenlik kaydı yaparken Yemek hakkını da işaretler. Böylelikle misafir kartı ile yemekhaneden geçiş yapıp yemek yiyebilir.

Ziyaret kaydı, misafiri olan personel tarafından da önceden yapılabilir. Böylelikle misafirin kapıda bekletilme süresi kısalmış olup, personelin aranıp onay alınması süreci de atlanabilir.

The guest delivers his/her card upon check-out and the registration is closed at check-out time. However, if there is more than one guest on the visit, other guests can still visit. This is why the registration of each guest is done separately.

As per KVKK, the guest information of all visits is automatically darkened by the system after 1 year.

Visitors, guests, visiting staff, all visit information can be reported.

If the personnel has not brought their card with them, the security guard opens the Personnel Form and questions the authenticity of the personnel. Is it really a registered employee? Is there a shift at that hour etc. checks information. If there is no other situation as a result of the inquiry, the staff will deliver one of the temporary cards that are left idle by embezzlement. The system lists which personnel have temporary cards.

Personnel who receive their temporary card can pass through the same terminals with their temporary card as they can pass through the terminals with their original card. Thus, he does not need to go to Human Resources and fill out a card not readable document. Scoring data does not fail.

The staff goes to the security booth at the exit and delivers the card.

In an emergency or in a drill, the Security Officer presses the Emergency Button from the system and starts the evacuation process. At that moment, the system sends an excel document containing the information of all personnel, subcontractors and guest persons currently in that location to the postal addresses of the meeting area managers. In this way, it is possible to poll whether the buildings are completely evacuated or not.

An alternative to polling is to have a PDKS Reader in assembly areas. Thus, the personnel coming to the evacuation area can give their attendance by scanning their card or scanning their finger.

Dining Hall Module

Features of the Software Module

You can have more than one workplace and a cafeteria in each workplace. It can even be found in more than one cafeteria in your workplace.

On the basis of the cafeteria, you can define which catering company you work with. You can define separate meal menus for each company. You can process the prices of these menus.

You can define how many meals a day are served between which hours and on the basis of the cafeteria. For example, in Cafeteria A, you can define breakfast between 07.00 and 09.00 in the morning, and lunch between 11.30 and 13.30 in the afternoon. Thus, the system can report the number of meals on a meal basis.

You can view the number of meals per day on the basis of the cafeteria. You can see how many of these customs were given for staff, and how many for guests and subcontractors.

You can limit the person who eats once to have a second meal at the same meal.

For staff who do not have their card with them, you can allow their friend to buy food with their card. This feature can also be done in case there is no right to eat for the second time.

The cafeteria supervisor can instantly monitor the number of meals served.

Since the system can know the number of meals and the price of each meal, it can report and control the invoice amount to be sent by the catering company in advance.

Your employees can make separate comments for each day through the ePersonel System. Human Resources can report the most liked and least liked menus.

The system notifies the relevant personnel of the menu of the day by e-mail before each meal.

Embezzlement Module

Features of the Software Module

You can identify all equipment to be embezzled by features such as brand model serial number under its categories.

You can embezzle one or more equipment to the personnel under one form, “Deposit Delivery Report”.

You can also issue a form when receiving the embezzlement. On this form you can also indicate whether the equipment was received intact.

Whether you want to see the embezzled equipment of a certain staff, or you want to see who owns a particular piece of equipment. Thanks to strong embezzlement peers, you can get answers to these questions without the need for a report.

You can define the warehouses where you put the equipment.

You can see how many pieces of equipment are in which warehouse.

You can count on a warehouse basis and revise your numbers.

You can record equipment transfer between warehouses.

Defining warehouse and keeping equipment stock is not mandatory. Customers who wish can also perform embezzlement transactions without following the stock.

A problem unit is identified for the distribution and tracking of each equipment. For example, while the IT Unit handles the embezzlement of computer equipment, the Winter Summer Clothes Administrative Affairs Unit can do it.

If your warehouse falls below the amount that you have defined for an equipment, the system notifies the relevant persons by e-mail, "Minimum Stock Level Has Been Reduced".

The system checks if there is any embezzled equipment on a staff whose employment contract has been terminated. If any, it does not allow termination of employment and warns the user to take delivery of the equipment.

Videos

Personnel and Personnel Management Module

Organization Management Module

Employer Cost